Op vraag van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg hebben de universiteiten van Luik en Gent een onderzoek gevoerd naar de link tussen psychosociale factoren op het werk en arbeidsongevallen in België.

Het doel van dit project was een referentielijst van psychosociale factoren op te stellen en die door een vragenlijst te formaliseren.

Meer informatie daarover is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, in de module Onderzoeksprojecten > 2014 - Psychosociale aspecten op het werk en arbeidsongevallen.