Dit artikel beschrijft hoe men via een enquête een overzicht van alle elementen van werkdruk en stress in de bankensector heeft gekregen.

In de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van 9 december 1999 beslisten de sociale partners van de banksector om “via een eenvormige, neutrale en gestructureerde enquête alle elementen van werkdruk, stress en een gebrekkige arbeidsorganisatie te detecteren”.

Het onderzoek werd uitgevoerd door een onderzoekconsortium (HIVA, KUL, ULB, IDEWE, ISW) in opdracht van het Paritair Comité 310 voor de banken. De data werden in 2001 verzameld. In 2002 werden de onderzoeksresultaten gerapporteerd. In deze bijdrage worden de onderzoeksopzet en de belangrijkste analyseresultaten samengevat.

Dit artikel is beschikbaar op de website van het Steunpunt Werk in de rubriek Publicaties > Stress en welzijn in de banksector.