De studie heeft betrekking op de activiteitensectoren waar er een groot risico op stofontploffing bestaat: de hout- en metaalsector, de sector van de voedingsmiddelen, de chemie en de geneesmiddelen, alsook de sector van de opslag van graangewassen in bulk.

De studie onderzocht de uitrustingen en de elementen die het vaakst aanleiding geven tot stofdeeltjes in suspensie, evenals de ontstekingsbron. De studie wijst ook op de gevolgen van de ontploffingen voor mens en materiaal.

Het document is beschikbaar in het Frans op de website van het ‘Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et de maladies professionnelles’ (INRS): Explosions de poussières dans les lieux de travail. Recensement et analyse.