In navolging van een vroeger onderzoek heeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk een rapport van 2010 over musculoskeletale aandoeningen (MSA) uitgebracht.

Het rapport probeert op het vlak van MSA een bijgewerkt overzicht van de huidige situatie in Europa en de tendensen sinds 2000 te geven, alsook een gedetailleerd inzicht in de oorzaken van en omstandigheden achter MSA. Het rapport levert onderbouwde informatie, zodat beleidsmakers, betrokkenen op bedrijfs- en sectorniveau, onderzoekers en personen die instaan voor het optekenen, voorkomen en compenseren van beroepsziekten in de Europese Unie, een agenda voor de komende jaren kunnen vaststellen.

Raadpleeg het rapport dat in het Engels beschikbaar is, op de website van het Europees Agentschap: OSH in figures: Work-related musculoskeletal disorders in the EU - Facts and figures.