Dit proefschrift werd in juni 2007 met succes ingediend tot het behalen van de graad van Doctor in de Medische Wetenschappen aan de universiteit van Gent (UGent). Het handelt over de perceptie van psychosociale jobstress in relatie tot de gezondheid van werknemers en is gebaseerd op resultaten van de “Belstress” studie. Belstress was een grootschalige epidemiologische studie over jobstress en de invloed op hart- en vaatziekten en andere gezondheidsfactoren en op het werkverzuim wegens ziekte.

Het unieke karakter van de studie is dat het een grootschalig en longitudinaal onderzoek betreft naar psychosociale werkomstandigheden en de relatie tot de gezondheid bij werknemers in België. Een belangrijke richting voor verder onderzoek is het effectief omzetten van de indrukwekkende hoeveelheid kennis over stress en gezondheid naar preventie. Op basis van de resultaten van deze thesis wordt er aangeraden om bij interventies de nadruk te leggen op de verhoging van de beslissingsvrijheid om zo de gezondheid en het welzijn op het werk te verbeteren.

Meer informatie over deze studie is beschikbaar in het Engels op de website van UGent: Psychosocial job stress in relation to health.