De hoofddoelstelling van dit onderzoek was te achterhalen welke voorzieningen en pedagogische methodes het efficiëntst zijn bij de oudere cursisten (A+= ouder dan 45 jaar):

  • Welke zijn de specifieke behoeften van de ervaren werknemer op het vlak van opleiding?
  • Aan welke criteria voldoen goede didactische praktijken?
  • Welke richtlijnen kunnen aan lesgevers gegeven worden bij het opstellen van een vorming voor ervaren werknemers?

Meer informatie over dat project is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Onderzoeksprojecten > 2010 - Pedagogische tips voor opleidingen rekening houdend met leeftijd en leerstijl.