De studie geeft de gegevens en de ervaringsfeedback weer van de analyses van de ongevallen die zich hebben voorgedaan in de silo's met min of meer bewerkte plantaardige stoffen (graangewassen, suiker, ...) in Frankrijk of in het buitenland. De studie heeft geen betrekking op de silo's met houtspaanders of houtdeeltjes.

De studie omvat de verscheidene installaties voor de opslag van plataardige stoffen, zoals de cellen, de buizen, de opslagtorens, de transportvoorzieningen (goederenliften, transportkettingen en –banden, …), de hulpmiddelen (steenzeven, trechters, stoffilters, zeefmachines, …) en de verwante installaties, zoals de droogkamers.

Naast informatie over de ongevallen, geeft de studie ook goede praktijken om tijdens de werkzaamheden in en rond de silo's zoveel mogelijk ongevallen te vermijden en de gevolgen van ontploffingen te beperken.

Het document is beschikbaar in het Frans op de website van het ‘Ministère français chargé de l’environnement’: Les accidents dans les silos de matières végétales.