Het onderzoeksproject over het leeftijdsbewust beleid in de onderneming, gefinancierd door de AD HUA van de FOD Werkgelegenheid en door het Europees Sociaal Fonds, had de volgende doelstellingen:

  • definiëren wat concreet leeftijdsbewust beleid is en wat dat omvat;
  • inventariseren van de huidige human ressources praktijken over leeftijdsbewust beleid en vergrijzing op het werk en bestuderen in hoeverre dat leeftijdsbewust beleid al deel uitmaakt van de dagelijkse realiteit en de beleidspraktijken van de ondernemingen;
  • geven van concrete en praktische adviezen aan ondernemingen en hun human ressources management om hen bij te staan bij het invoeren van een reëel leeftijdsbewust beleid.

Meer informatie over dat project is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Onderzoeksprojecten > 2011 - Leeftijdsbewust beleid.