Het CAPA project werd gefinancierd door de Algemene Directie Humanisering van de arbeid (AD HUA) van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD werkgelegenheid) en door het Europees sociaal fonds en beoogde een dubbele doelstelling:

  • via een enquête de stereotypes over de leeftijd in kaart brengen en de effecten ervan op de professionele beslissingen van de werknemers identificeren;
  • die stereotypes aan de bestaande wetenschappelijke litteratuur toetsen om die te nuanceren, te bevestigen, te ontkrachten en te bestrijden.

Meer informatie over dat project is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Onderzoeksprojecten > 2007 - CAPA: Evolutie van de capaciteiten in functie met de leeftijd - Antwoord op de stereotypen.