Deze doctoraatsthesis van Daniel Faulx begint met een beschrijving van het fenomeen pesterijen in al haar vormen en oorzaken en de relatie met de actuele realiteit van de werkende mens.

Vervolgens ontwikkelt de auteur de notie van het hyperconflict. Daarna geeft hij een analysemodel en een methodologische opbouw. Het laatste deel analyseert het fenomeen pesterijen terwijl het de variatie belicht van de ontwikkelingen die aan het werk zijn.

Deze thesis is beschikbaar in het Frans op de BICTEL/e website van de bibliotheek van doctoraatsthesissen van de ULg: Psychosociologie clinique du harcèlement moral au travail et de ses liens avec l'hyperconflit - Approche processuelle, intégrative et dynamique de deux modes de relations de travail pathogènes.