Dit onderzoeksproject werd gevoerd door een onderzoeksteam van het HIVA en de VUB in opdracht van de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Het project had als doel inzicht te krijgen in de verschillende preventieve interventies die Belgische ondernemingen opstarten en realiseren inzake musculoskeletale aandoeningen en psychosociale risico’s (2013). En om daarnaast ook na te gaan welke interventies als effectief werden beschouwd. Welke niet? En Waarom?

Het eindrapport (in het Nederlands) alsook een synthese (in het Nederlans en het Frans) is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid:

Interventietypologieën voor preventie van musculoskeletale aandoeningen en psychosociale risico’s (2013)