Partnergeweld is een belangrijk maatschappelijk probleem en wie het meemaakt, ondervindt hiervan ook gevolgen op het werk. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) wilde meer te weten komen over de impact van partnergeweld op de werkomgeving. In samenwerking met de drie Belgische vakbonden, ACV, ABVV en ACLVB, lanceerde het Instituut in 2017 een nationale online enquête over de impact van partnergeweld op het werk.

De resultaten van deze enquête tonen dat bijna één derde (28%) van de respondenten meldde dat zij op een bepaald ogenblik in hun leven een persoonlijke ervaring met partnergeweld hadden. Bijna twee derde van deze groep rapporteerde dat ze door dit geweld vaak verstrooid of vermoeid waren op het werk. Ongeveer 41% bleef door het partnergeweld weg van het werk, voornamelijk omdat zij zich onwel voelden of gekwetst waren.

Meer cijfers en informatie over de methodologie staan in het rapport op de website van het IGVM, in de rubriek Publicaties: Nationale enquête over de impact van partnergeweld op werk, werknemers en werkplekken in België.