Vormen organisatorische tekortkomingen ook een bedreiging voor het welzijn op het werk? Welke factoren kunnen aan de basis liggen van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op de werkplek?

De auteurs verduidelijken de aard van het “organisatorische risico”. De kwantitatieve en kwalitatieve bevindingen, alsook de methodologie van de onderzoekers, worden in deze tekst voorgesteld en becommentarieerd.

Het onderzoeksrapport is beschikbaar in het Frans: Identification et incidences des facteurs organisationnels générateurs de violences au travail (PDF, 169 KB).