De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (FOD Economie) heeft in 2019 een studie laten uitvoeren waarin wordt nagegaan hoe een holistische visie kan worden ontwikkeld rond het vervangen van gevaarlijke chemische stoffen in de Belgische context.

Deze studie geeft aan dat een effectieve Belgische strategie als volgt moet zijn georganiseerd:

  • een combinatie van informatie en regelgevende en economische instrumenten;
  • een combinatie van transversale en verticale acties gericht op prioritaire thema's specifiek voor België.

De studie bevat bovendien heel wat informatie rond Europese, federale en regionale ondersteuningsprogramma’s, met inbegrip van de voorwaarden om financiële steun te krijgen.

De studie is beschikbaar in het Engels op de website van de FOD Economie: Development of a strategic roadmap for the substitution of SVHC as part of a sustainable economy (PDF, 3,32 MB).