In dit artikel gaan de onderzoekers (G. Notelaers, J.K. Vermunt, E. Baillien, S. Einarsen en H. De Witte) na of er verschillende risicogroepen en -factoren met betrekking tot pesten op het werk bestaan en welke die dan zijn.

Dit artikel is beschikbaar in het Engels op de Academia website: Exploring Risk Groups and Risk Factors for Workplace Bullying.