Deze publicatie bevat de synthese van de resultaten van de nationale enquête die gevoerd werd in 2001-2002 omtrent geweld op het werk. De doelstelling van de enquête was de omvang na te gaan van het geweld op het werk in België en het analyseren van de processen van geweld en pesterijen, alsook de kenmerken en de gevolgen ervan.

De enquête gebeurde op initiatief van de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid met de steun van het Europees Sociaal Fonds( ESF). Ze werd gerealiseerd door onderzoekers van de ‘Université catholique de Louvain’ en de Katholieke Universiteit Leuven. Op basis van de resultaten van het onderzoek wil deze brochure de werknemers sensibiliseren en hen informeren over de risicofactoren en de gevolgen van geweld op het werk.

Deze publicatie is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, in de module Publicaties > Geweld op het werk, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag: synthese van het onderzoek over de kenmerken en de gevolgen voor de mannelijke en vrouwelijke werknemers.