Fysieke beweging is steeds minder geïntegreerd in onze dagelijkse activiteiten zoals het werk of verplaatsingen. De gevolgen op gebied van gezondheid van de huidige steeds meer sedentaire levenswijze verontrust de Franse overheid. Ook al doen steeds meer mensen aan sport tijdens hun vrije tijd, bereikt de meerderheid van de bevolking niet de dagelijkse behoefte aan fysieke beweging die nodig is voor een betere gezondheid.

Het Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) verenigde een groep pluridisciplinaire experten om een analyse te maken van de individuele en collectieve determinanten die fysieke beweging kunnen bevorderen, een evaluatie van de gevolgen van fysieke activiteiten voor de gezondheid, alsook een analyse van de sociale en milieugerelateerde context waarbinnen de fysieke en sportieve activiteiten zich in de recente geschiedenis ontwikkelden.

Het rapport is beschikbaar in het Frans op de website van het Inserm: Activité physique: Contextes et effets sur la santé.