Dit onderzoek werd afgerond in 2020 en betreft de RIZIV-wetgeving en de wetgeving over het welzijn op het werk over re-integratie die in werking zijn getreden op 1 januari 2017.

Deze evaluatie heeft dus uiteraard geen betrekking op de wijziging van de codex betreft het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers die in werking trad op 1 oktober 2022.

Meer informatie

Op de site van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Onderzoeksprojecten > 2020 - Evaluatie van de impact van de nieuwe reglementering over de terug keer naar het werk.