Het ‘European Working Conditions Observatory’ (EWCO) van de Europese stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) heeft een rapport gepubliceerd over het gebruik van alcohol en drugs op de Europese werkvloer.

Vijf tot twintig procent van de werknemers gebruikt alcohol of drugs, in bepaalde sectoren en beroepen meer dan in andere. Drug- en alcoholgebruik bij leden van een organisatie kan allerlei problemen veroorzaken, zoals een slechtere gezondheid, verzuim, schade aan het imago van de organisatie, verminderde prestatie, meer conflicten en ongevallen.

De vergelijkende studie van EWCO is gebaseerd op nationale rapporten van de 27 lidstaten van de Europese Unie en Noorwegen. De studie analyseert de nationale en Europese statistieken over deze problematiek.

Het rapport vermeldt naast de verschillende sectoren en beroepscategorieën die het meest met alcohol- en druggebruik te maken krijgen, ook de redenen voor het gebruik en de gevolgen ervan. De studie buigt zich ook over de wetgeving en de bestaande akkoorden over het verbod of de beperking van de consumptie van alcohol en drugs en de bestaande praktijken om het gebruik te controleren. Ten slotte beschrijft het rapport ook de bestaande preventieprogramma’s in de verschillende landen.

Bron: PreventMail nr. 101 - 30 mei 2012

Meer informatie

Het rapport, een samenvatting ervan en de afzonderlijke nationale rapporten zijn in het Engels beschikbaar op de website van EWCO: Use of alcohol and drugs at the workplace