Een studie van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) heeft onderzocht hoe zwaar oudere werknemers hun werk ervaren. Bovendien werden de arbeidsomstandigheden van de ouder wordende beroepsbevolking in de verschillende Lidstaten van de Europese Unie vergeleken.

De publicaties van dit onderzoek zijn beschikbaar op de website van Eurofound: