Het Europees project DRUID staat voor “Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines”. De bedoeling ervan is om het onveilig rijden onder invloed van drugs, alcohol en geneesmiddelen op een meer geïntegreerde manier aan te pakken.

Veiligheid van het wegtransport

Het wegtransportsysteem in de Europese Unie (EU) is een van de meest gevaarlijke in termen van mensenlevens. Volgens het Europees Witboek weerspiegelt het huidige investeringsniveau in Europa op het gebied van veiligheid op de weg in het geheel niet de ernst van de situatie. Momenteel spendeert de Europese Unie minder dan 5% van de totale kost van deze ongevallen aan de ontwikkeling van veilige tegenmaatregelen.

Een modern Europees transportsysteem dat in staat is om de duurzame ontwikkelingen te blijven volgen, moet betrouwbaar, veilig en efficiënt zijn. Omdat de consumptie van psychoactieve stoffen, zoals alcohol, drugs en bepaalde geneesmiddelen, een negatieve impact kan hebben op de rijgeschiktheid en omdat rijden onder invloed nog steeds een van de oorzaken van ongevallen op de weg is, moeten er stappen ondernomen worden om het doel van 50% minder dodelijke ongevallen op de weg in de EU te bereiken.

DRUID-project

De doelstelling van het DRUID-project is om het Europees wegtransportbeleid wetenschappelijk te ondersteunen via de ontwikkeling van richtlijnen en maatregelen ter bestrijding van rijden onder invloed.

Het DRUID-project heeft volgende opdrachten:

  • uitvoeren van referentiestudies over de impact van alcohol, illegale drugs en geneesmiddelen op de rijgeschiktheid en aanleveren van nieuwe inzichten over de reële invloed van psychoactieve stoffen op de veiligheid op de weg
  • aanbevelingen doen voor de definitie van analytische en risico drempelwaarden
  • analyseren van de prevalentie van alcohol en ander psychoactieve stoffen bij ongevallen en bij rijden in het algemeen, opzetten van een uitgebreide en doeltreffende epidemiologische database
  • evalueren van goede praktijken voor de opsporing en voor de vorming van de wegpolitie op het gebied van de wettelijke controle van de chauffeurs
  • oprichten van een geschikt classificatiesysteem voor medicijnen die de rijgeschiktheid beïnvloeden, aanbevelingen doen voor de implementatie ervan en een platform creëren om de geneesmiddelen in te delen volgens het classificatiesysteem
  • evalueren van de doeltreffendheid van de preventie-, bestraffings- en rehabilitatiestrategieën, rekening houden met de moeilijkheden van de geschikte evaluatiestrategieën voor het gecombineerde gebruik van stoffen en de promotie van goede praktijken
  • strategieën bepalen voor een rijverbod; de doelstellingen van veiligheid op de weg combineren met de individuele behoefte betreffende mobiliteit
  • de verantwoordelijkheid bepalen van de zorgverstrekkers van patiënten die psychoactieve stoffen innemen en hun impact op de veiligheid op de weg, richtlijnen uitwerken en informatie beschikbaar stellen en toepassen voor alle Europese landen.

DRUID is een onderdeel van het 6de Kaderprogramma van de Europese Commissie voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2002-2006). Het brengt 36 instituten samen van 18 verschillende Europese landen. De meest recente conferentie van DRUID was op 27 en 28 september 2011 in Keulen.

Meer informatie