Deze enquête onderzoekt het niveau van burn-out in de algemene populatie doorheen verschillende beroepen, evenals het verband tussen burn-out en psychosociale risicofactoren.

De enquête, afgenomen bij om en bij de 3000 personen, bevatte vragen over slaapproblemen, psychologische ontreddering, psychosociale factoren en een meetschaal voor burn-out. (Maslach Burnout Inventory – General survey). De resultaten tonen aan dat personen die een verhoogd niveau van burn-out vertonen, een grote werkbelasting melden, weinig controle en een gebrek aan sociale steun hebben en niet akkoord waren met de waarden van hun onderneming.

Deze resultaten verschilden niet met de leeftijd, het geslacht of het niveau van psychologische ontreddering dat de respondenten uitdrukten. Het artikel besluit dat de psychosociale factoren geassocieerd met burn-out los staan van het soort werk dat men verricht.

Meer informatie daarover is beschikbaar in het Engels op de website van de Universiteit van Ottawa: Burnout in the Working Population: Relations to Psychosocial Work Factors (PDF, 82 kB).