Het rapport benadert de problematiek van burn-out vanuit verschillende invalshoeken: de wetenschappelijke literatuur wordt naast de ervaringen op het terrein gelegd, in binnen- en buitenland, en de hieruit voortkomende denkpistes werden vervolgens grondig getoetst met de betrokken actoren.

Het rapport reikt een hele bundel actiepunten aan voor de preventie en aanpak van burn-out bij huisartsen.

Meer informatie daarover is beschikbaar op de website van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) in de rubriek Publicaties > KCE rapporten > Alle rapporten > Burnout bij huisartsen: preventie en aanpak.