In 2010 heeft de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) een onderzoek laten uitvoeren naar burn-out.

Het rapport is beschikbaar op de website van FOD Werkgelegenheid: 2010 – Burn out bij de Belgische beroepsbevolking.

Dit onderzoeksproject kreeg een vervolg in 2019 waarbij twee doelstellingen werden vooropgesteld:

  • het meten van de prevalentie van burn-out en van personen die lijden aan een malaise op het werk in België;
  • het aanpassen van de vroege detectietool voor burn-out die in 2013 is opgemaakt om patiënten/werknemers, huisartsen en bedrijfsartsen te helpen bij het stellen van de diagnose.

Meer informatie over dat onderzoek is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, in de module Onderzoeksprojecten > 2019 - Onderzoek over burn-out bij de Belgische bevolking.