Dit onderzoek bestond uit een literatuurstudie en onderzocht de frequentie van burn-out bij de Belgische beroepsbevolking.

De belangrijkste bijdrage van het literatuuroverzicht was om een duidelijke definitie op te stellen van burn-out en andere soortgelijke concepten, zoals stress, psychosociale belasting, depressie, workaholisme, chronische vermoeidheid en fibromyalgie.

In de steekproef leidt de prevalentie tot een percentage van ongeveer 0,8 % als er met alle opgetekende gevallen rekening wordt gehouden. Dit prevalentiecijfer wordt bevestigd als men dit analyseert op basis van de diagnose van de huisartsen enerzijds en de bedrijfsartsen anderzijds, maar ook als men de Franstalige en Nederlandstalige populaties apart bekijkt.

Meer informatie daarover is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Onderzoeksprojecten > 2010 – Burn-out bij de Belgische beroepsbevolking.