De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu hebben een beroep gedaan op een team van universitaire onderzoekers om de omvang (prevalentie en ernst) van burn-out te evalueren in een representatieve steekproef van artsen en verpleegkundigen actief binnen de Belgische ziekenhuissector.

Daarnaast werden er ook aanbevelingen geformuleerd over de manier waarop burn-out zou kunnen worden aangepakt, met name op het vlak van preventie en opvang, zowel op beleidsniveau als op het niveau van de ziekenhuissector.

Meer informatie daarover is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Onderzoeksprojecten > 2013 – Burn-out bij artsen en verpleegkundigen.