De Civiele bescherming wordt 70 jaar

Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

70 jaar geleden, op 18 maart 1954, werd het Koninklijk Besluit van 11 maart 1954 betreffende het statuut van het Korps voor Burgerlijke Bescherming...

Op de blog: Witboek crisisbeheer

  • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
  • Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

De Commissie van deskundigen inzake crisisbeheer heeft op 25 april 2023 het witboek met aanbevelingen ter verbetering van het crisisbeheer in België...

Op de blog: 50 jaar duikteam van de Civiele Bescherming

  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
  • Arbeidsongevallen
  • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
  • Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

Het duikteam van de Civiele Bescherming bestaat vijftig jaar en dat werd op 15 december 2022 gevierd tijdens een plechtigheid in de operationele...

30 jaar Crisiscentrum

ibz

Op 18 april 1988 werd het Crisiscentrum opgericht om te beantwoorden aan enkele tragedies van de jaren 80 zoals het Heizeldrama, de kernramp van...