Felicitatiecampagne #Felicitag voor de veiligheidsberoepen

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
  • Beveiliging
  • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

In navolging van preventiecampagne rond wederzijds respect tussen de burger en de veiligheidsberoepen, lanceerde de Algemene Directie Veiligheid en...

Op de blog: Omzendbrief betreffende geweld tegen operationele personeelsleden van hulpverleningszones

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
  • Vervoer en opslag
  • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

Op 20 januari 2023 vaardigde de Minister van Binnenlandse zaken Annelies Verlinden een omzendbrief uit betreffende geweld tegen operationele...