Op de blog – Seizoenarbeiders en gedetacheerde werknemers: 19 affiches rond 4 risicovelden in 8 talen

  • Hijsen of heffen van lasten
  • Werken op hoogte
  • Chemische agentia
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Bouw

Het Franse Ministerie van Arbeid, het Ministerie van Landbouw, de ‘Caisse nationale d'assurance maladie’ (Cnam), het ‘Institut national de recherche...