Vervolg inspectiecampagne van de Arbeidsinspectie - Toezicht op het welzijn op het werk (2023) in de dienstenchequesector

 • Gezondheidstoezicht
 • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Reinigingsbedrijven en dienstencheque

Naar aanleiding van de resultaten van de nationale campagne van 2022 in de dienstenchequesector heeft er een nationale vervolgcampagne plaatsgevonden...

IAO-verslag over huishoudhulpen

Dienstenchequewerknemers
 • Reinigingsbedrijven en dienstencheque
 • Huishoudens

Een recent rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) geeft een beknopte samenvatting van een diepgaand onderzoek dat de IAO in 2021...

Campagne tegen grensoverschrijdend gedrag bij huishoudhulpen

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
Reinigingsbedrijven en dienstencheque

1 huishoudhulp op 3 is het slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag tijdens het werk. Het Werkbaarheidsfonds Dienstencheques lanceert daarom...

Inspectiecampagne van de Arbeidsinspectie – Toezicht op het welzijn op het werk in de dienstenchequesector

 • Gezondheidstoezicht
 • Dienstenchequewerknemers
 • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • Diensten
 • Reinigingsbedrijven en dienstencheque

Tussen februari en april 2022 voerden de regionale directies van Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) van de Federale Overheidsdienst...

Het gebruik van gevaarlijke producten in de sector van de dienstencheques

 • Hormoonverstoorders
 • Dienstenchequewerknemers
 • Moederschapsbescherming
 • Reinigingsbedrijven en dienstencheque
 • Huishoudens

In mei 2022 organiseerde de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) in samenwerking met de Federale...