Felicitatiecampagne #Felicitag voor de veiligheidsberoepen

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
  • Beveiliging
  • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

In navolging van preventiecampagne rond wederzijds respect tussen de burger en de veiligheidsberoepen, lanceerde de Algemene Directie Veiligheid en...