IAO-verslag over huishoudhulpen

Dienstenchequewerknemers
  • Reinigingsbedrijven en dienstencheque
  • Huishoudens

Een recent rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) geeft een beknopte samenvatting van een diepgaand onderzoek dat de IAO in 2021...

Het gebruik van gevaarlijke producten in de sector van de dienstencheques

  • Hormoonverstoorders
  • Dienstenchequewerknemers
  • Moederschapsbescherming
  • Reinigingsbedrijven en dienstencheque
  • Huishoudens

In mei 2022 organiseerde de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) in samenwerking met de Federale...

Op de blog: charter grensoverschrijdend gedrag in de sector gezinszorg

  • Psychosociale risico’s (PSR)
  • Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
Huishoudens

In de sector van de gezinszorg hebben Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties een gezamenlijk aanpak afgesproken rond ongewenst seksueel gedrag...