De Civiele bescherming wordt 70 jaar

Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

70 jaar geleden, op 18 maart 1954, werd het Koninklijk Besluit van 11 maart 1954 betreffende het statuut van het Korps voor Burgerlijke Bescherming...

Op de blog: 30 jaar Belgisch luchttoezicht boven de Noordzee

  • Landbouw, bosbouw en visserij
  • Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

Op 16 mei 2023 werd het rapport "30 jaar Belgisch luchttoezicht boven de Noordzee: evolutie, trends en ontwikkelingen" voorgesteld. Hoewel het...

Op de blog: Witboek crisisbeheer

  • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
  • Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

De Commissie van deskundigen inzake crisisbeheer heeft op 25 april 2023 het witboek met aanbevelingen ter verbetering van het crisisbeheer in België...