Op de blog: sensibiliseringsstickers van Denuo rond voorkomen van afvalbranden van lithium-ionbatterijen

 • Elektrische installaties
 • Brandpreventie
 • Ioniserende stralingen
Productie en distributie elektriciteit, gas, water en afval

Om het grote publiek te sensibiliseren voor de gevaren van lithium-ionbatterijen heeft Denuo, de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector...

Recente wijzigingen aan de wetgeving over stoomtoestellen

 • Elektrische installaties
 • Externe diensten voor technische controles op de werkplaats (EDTC)
 • Aardolie, chemie, farmacie, rubber en kunststoffen
 • Productie en distributie elektriciteit, gas, water en afval

In het Belgisch Staatsblad van 27 april 2022 werden twee besluiten gepubliceerd die de wetgeving inzake stoomtoestellen wijzigen.

Op de blog: de risico’s van werken aan ondergrondse waterleidingen: opleiding van AquaFlanders en andere initiatieven

 • Basiseisen (arbeidsplaatsen)
 • Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Bouw
 • Productie en distributie elektriciteit, gas, water en afval

Een strikte hygiëne bij werkzaamheden aan ondergrondse leidingen is van cruciaal belang voor de kwaliteit van drinkwater. Dit vraagt om de juiste...

Op de blog: meldplicht bij werken in de nabijheid van ondergrondse leidingen

meldingsplicht
Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Winning delfstoffen
 • Bouw
 • Productie en distributie elektriciteit, gas, water en afval

Op 9 mei 2019 werd het koninklijk besluit van 22 april 2019 gepubliceerd tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 1988 betreffende de...