Op de blog: fermentatieprocessen kunnen dodelijk zijn

  • Chemische agentia
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
  • Arbeidsongevallen
  • Landbouw, bosbouw en visserij
  • Voeding, dranken en tabak
  • Aardolie, chemie, farmacie, rubber en kunststoffen

In de voedingsindustrie past men wel vaker het proces van fermentatie met behulp van bacteriën toe, bijvoorbeeld voor de conservering van...

Recente wijzigingen aan de wetgeving over stoomtoestellen

  • Elektrische installaties
  • Externe diensten voor technische controles op de werkplaats (EDTC)
  • Aardolie, chemie, farmacie, rubber en kunststoffen
  • Productie en distributie elektriciteit, gas, water en afval

In het Belgisch Staatsblad van 27 april 2022 werden twee besluiten gepubliceerd die de wetgeving inzake stoomtoestellen wijzigen.

Nieuwe PED-richtlijn omgezet in Belgisch recht

Aardolie, chemie, farmacie, rubber en kunststoffen

Op 18 juli 2016 verscheen het koninklijk besluit van 11 juli 2016 betreffende het op de markt brengen van drukapparatuur. Dat is juist op de valreep...