Op de blog: veilig omgaan met schuur- en slijpgereedschappen

  • Arbeidsplaatsen
  • Basiseisen (arbeidsmiddelen)
  • Arbeidsongevallen
  • Hout en meubel
  • Metallurgie, vervaardigen metaalproducten, machines, motorvoertuigen, andere transportmiddelen en herstelling installaties
  • Bouw

De ‘Federation of European Producers of Abrasives’ (FEPA) heeft enkele veiligheidsaffiches van één bladzijde in meerdere talen gemaakt om te wijzen op...

Op de blog: campagne en studiedag over houtstof

  • Kankerverwekkende en mutagene agentia
  • Gezondheid en re-integratie van de werknemer
Hout en meubel

Een nieuwe sensibiliseringscampagne brengt het risico op neuskanker door langdurige blootstelling aan houtstof onder de aandacht. De campagne “Werken...

Op de blog: Campagne “Love your tools”

Love your tools
Arbeidsongevallen
Hout en meubel

De sociale partners van de houtnijverheid lanceren de campagne ‘Love your tools’. Hoofddoel hiervan is om het aantal arbeidsongevallen in deze sector...