Op de blog: fermentatieprocessen kunnen dodelijk zijn

 • Chemische agentia
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Arbeidsongevallen
 • Landbouw, bosbouw en visserij
 • Voeding, dranken en tabak
 • Aardolie, chemie, farmacie, rubber en kunststoffen

In de voedingsindustrie past men wel vaker het proces van fermentatie met behulp van bacteriën toe, bijvoorbeeld voor de conservering van...

Eerste resultaten van de Europese inspectiecampagne voor de preventie van MSA

Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
 • Voeding, dranken en tabak
 • Bouw
 • Vervoer en opslag
 • Vrije beroepen, technische activiteiten, herstelling consumentenproducten en overige persoonlijke diensten
 • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

Tegen eind mei 2022 werden in de Europese Unie (EU) al 827 inspecties uitgevoerd in het kader van de Europese inspectie- en handhavingscampagne voor...

Herbeleef het webinar over het Belgisch luik van de Europese Inspectiecampagne van SLIC over de preventie van MSA

Evenement
 • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
 • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • Voeding, dranken en tabak
 • Vervoer en opslag

Tussen half maart 2022 en eind juni 2022 voert de arbeidsinspectie (AD Toezicht Welzijn op het Werk) van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid...

Europese inspectiecampagne voor de preventie van MSA

 • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
 • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • Voeding, dranken en tabak
 • Vervoer en opslag

Het Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie (SLIC) heeft een Europese inspectie- en handhavingscampagne voor de preventie van...