Onderzoek van EU-OSHA en SLIC naar de inzichten van arbeidsinspecteurs in risicovolle sectoren en beroepen in Europa

 • Arbeidsplaatsen
 • Arbeidsongevallen
 • Landbouw, bosbouw en visserij
 • Winning delfstoffen
 • Industrie
 • Bouw

Op 25 juli 2023 publiceerden het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en het Comité van hoge functionarissen van de...

Update van berichten rond de risico’s van besloten ruimten

 • Arbeidsplaatsen
 • Gevaarlijke stoffen
 • Chemische agentia
 • Beschermingsmiddelen
 • Arbeidsongevallen
 • Landbouw, bosbouw en visserij
 • Winning delfstoffen
 • Industrie
 • Bouw

Het update-proces van BeSWIC gaat onverminderd door. Recent werd niet enkel het risicoveld “besloten ruimten” geüpdatet, maar ook artikels die met...

Op de blog: meldplicht bij werken in de nabijheid van ondergrondse leidingen

meldingsplicht
Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Winning delfstoffen
 • Bouw
 • Productie en distributie elektriciteit, gas, water en afval

Op 9 mei 2019 werd het koninklijk besluit van 22 april 2019 gepubliceerd tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 1988 betreffende de...