Inspectiecampagne van de Arbeidsinspectie – Toezicht op het welzijn op het werk in de dienstenchequesector

  • Gezondheidstoezicht
  • Dienstenchequewerknemers
  • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  • Diensten
  • Reinigingsbedrijven en dienstencheque

Tussen februari en april 2022 voerden de regionale directies van Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) van de Federale Overheidsdienst...