Op de blog: Fact-app nu ook met woordenschat bouw!

 • Veiligheids- en gezondheidssignalering
 • Arbeidsorganisatie
 • Arbeidsongevallen
 • KMO
 • Landbouw, bosbouw en visserij
 • Industrie
 • Metallurgie, vervaardigen metaalproducten, machines, motorvoertuigen, andere transportmiddelen en herstelling installaties
 • Bouw

De ‘First Aid Communication Tool’ (FACT), ontwikkeld door het Interregproject ‘AB-Réfugiés-Emploi’, werd in 2020 gelanceerd in 8 talen en bestond uit...

Op de blog: fermentatieprocessen kunnen dodelijk zijn

 • Chemische agentia
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Arbeidsongevallen
 • Landbouw, bosbouw en visserij
 • Voeding, dranken en tabak
 • Aardolie, chemie, farmacie, rubber en kunststoffen

In de voedingsindustrie past men wel vaker het proces van fermentatie met behulp van bacteriën toe, bijvoorbeeld voor de conservering van...

Op de blog: 30 jaar Belgisch luchttoezicht boven de Noordzee

 • Landbouw, bosbouw en visserij
 • Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

Op 16 mei 2023 werd het rapport "30 jaar Belgisch luchttoezicht boven de Noordzee: evolutie, trends en ontwikkelingen" voorgesteld. Hoewel het...

Onderzoek van EU-OSHA en SLIC naar de inzichten van arbeidsinspecteurs in risicovolle sectoren en beroepen in Europa

 • Arbeidsplaatsen
 • Arbeidsongevallen
 • Landbouw, bosbouw en visserij
 • Winning delfstoffen
 • Industrie
 • Bouw

Op 25 juli 2023 publiceerden het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en het Comité van hoge functionarissen van de...

Update van berichten rond de risico’s van besloten ruimten

 • Arbeidsplaatsen
 • Gevaarlijke stoffen
 • Chemische agentia
 • Beschermingsmiddelen
 • Arbeidsongevallen
 • Landbouw, bosbouw en visserij
 • Winning delfstoffen
 • Industrie
 • Bouw

Het update-proces van BeSWIC gaat onverminderd door. Recent werd niet enkel het risicoveld “besloten ruimten” geüpdatet, maar ook artikels die met...