Op de blog: Safer Works, het veiligheidsprogramma van Infrabel

 • Veiligheids- en gezondheidssignalering
 • Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Collectieve beschermingsmiddelen (CBM)
 • Arbeidsongevallen
Vervoer en opslag

Het Safer Works of Safer-W-programma van Infrabel omvat een tiental projecten die de veiligheid van de werknemers die op het spoor werken, moet...

Op de blog: certificering van personeel voor spoorwegwerken

 • Veiligheids- en gezondheidssignalering
 • Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Arbeidsongevallen
 • Bouw
 • Vervoer en opslag

Uit een reeks dodelijke ongevallen op de spoorwegen is het belang van een standaardisering van trainingsprocedures gebleken. Daarom hebben de...

Inspectiecampagne Arbeidsinspectie – Toezicht op het welzijn op het werk: vallen van hoogte blijft het belangrijkste risico voor de veiligheid op bouwplaatsen

 • Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Werken op hoogte
 • Collectieve beschermingsmiddelen (CBM)
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Arbeidsongevallen
 • Industrie
 • Bouw

Op dinsdag 6 juni 2023 voerde de Arbeidsinspectie - Toezicht op het Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en...

Updates van BeSWIC-berichten over risico’s in de bouwsector

 • Basiseisen (arbeidsplaatsen)
 • Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Werken op hoogte
 • Chemische agentia
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Arbeidsongevallen
Bouw

Op 14 april 2023 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit (KB) van 7 april 2023 tot vaststelling van een basisveiligheidsopleiding...

KB tot vaststelling van een basisveiligheidsopleiding met betrekking tot tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en tot verbetering van de communicatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
Bouw

In het Belgisch Staatsblad van 14 april 2023 werd het koninklijk besluit (KB) van 7 april 2023 tot vaststelling van een basisveiligheidsopleiding met...