Op de blog – Organisatie van medische zorg bij CBRNe-incidenten: rapport van KCE

  • Brandpreventie
  • ATEX
  • Chemische agentia
  • Biologische agentia
  • Gezondheid en re-integratie van de werknemer
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft zich op vraag van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid gebogen over de...

ATEX en laagspanningsrichtlijn naar Belgisch recht omgezet

  • Elektrische installaties
  • ATEX
  • Op de markt brengen van machines
Industrie

Op 29 april 2016 zijn de laatste KB’s in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd als gevolg van 8 aanpassingen van Europese richtlijnen die op 29 maart...