Op de blog: veilige fotovoltaïsche systemen

  • Elektrische installaties
  • Brandpreventie
  • Werken op hoogte

PV Vlaanderen heeft in samenwerking met verschillende sectororganisaties een Veiligheidshandboek PV-installatie opgesteld. Dit handboek somt de...

Aanpassing van de bepalingen van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming inzake waarschuwing en alarm bij de organisatie van brandbestrijding

  • Elektrische installaties
  • Brandpreventie

Op 15 september 2023 werd het koninklijk besluit van 30 augustus 2023 tot opheffing van artikel 52.10.4 van het Algemeen Reglement voor de...

Op de blog: sensibiliseringsstickers van Denuo rond voorkomen van afvalbranden van lithium-ionbatterijen

  • Elektrische installaties
  • Brandpreventie
  • Ioniserende stralingen
Productie en distributie elektriciteit, gas, water en afval

Om het grote publiek te sensibiliseren voor de gevaren van lithium-ionbatterijen heeft Denuo, de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector...