Nieuw KB over elektromagnetische velden

Elektromagnetische velden

Het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2016 publiceerde het koninklijk besluit van 20 mei 2016 betreffende de bescherming van de gezondheid en de...