Op de blog – Veilig onderhoud van hydraulische en pneumatische installaties: richtlijnen van CETOP

  • Mobiele arbeidsmiddelen
  • Hyperbare omgeving
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
  • Landbouw, bosbouw en visserij
  • Industrie
  • Bouw

Het ‘Comité Européen des Transmission Oléohydraulique et Pneumatiques’ (CETOP) heeft een competentieschema ontwikkeld voor het veilig onderhouden van...

Bepaalde notificatieverplichtingen aan inspectie worden afgeschaft

  • Chemische agentia
  • Hyperbare omgeving
  • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  • Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW)

Het koninklijk besluit van 7 februari 2018 schaft een aantal notificatieverplichtingen af van de werkgever aan de sociaal inspecteurs van de Algemene...