Federaal reductieplan voor veiligere biociden

  • Chemische agentia
  • Hormoonverstoorders
  • Beschermingsmiddelen

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) heeft een reductieplan opgesteld dat...

Het gebruik van gevaarlijke producten in de sector van de dienstencheques

  • Hormoonverstoorders
  • Dienstenchequewerknemers
  • Moederschapsbescherming
  • Reinigingsbedrijven en dienstencheque
  • Huishoudens

In mei 2022 organiseerde de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) in samenwerking met de Federale...