Recht op deconnectie voor federale ambtenaren

  • Psychosociale risico’s (PSR)
  • Burn-out
Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

Het ‘recht op deconnectie’ is sinds 1 februari 2022 verankerd in het federaal personeelsstatuut voor alle federale ambtenaren, zowel statutairen...