Vervolg inspectiecampagne van de Arbeidsinspectie - Toezicht op het welzijn op het werk (2023) in de dienstenchequesector

 • Gezondheidstoezicht
 • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Reinigingsbedrijven en dienstencheque

Naar aanleiding van de resultaten van de nationale campagne van 2022 in de dienstenchequesector heeft er een nationale vervolgcampagne plaatsgevonden...

Ergonomie en MSA: advies van de Hoge Raad en update van BeSWIC-berichten

 • Ergonomie
 • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
 • Risicoanalyse
 • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • Preventieadviseur

Op 12 januari 2024 bracht de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk een advies uit over het ontwerp van koninklijk besluit (OKB) tot...

Lancering nieuwe “Datamining”-website van de FOD Werkgelegenheid met meer dan 500 indicatoren over beroepsrisico’s en arbeidsomstandigheden in België

Evenement
 • Beroepsziekten
 • Risicoanalyse
 • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Binnen de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid (AD HUA) van de FOD Werkgelegenheid heeft de Directie van het Onderzoek over de Verbetering van...

Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

 • Kankerverwekkende en mutagene agentia
 • Psychosociale risico’s (PSR)
 • Arbeidsongevallen
 • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Tot 30 juni 2024 neemt België het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op zich. In het kader van dit voorzitterschap organiseert de...