Op de blog: 30 jaar Transport & Logistics Awards

 • Basiseisen (arbeidsplaatsen)
 • Arbeidsongevallen

Op 11 mei 2023 werden de Transport & Logistics Awards voor de dertigste keer uitgereikt. Meer dan 1.400 VIP’s uit de transport- en logistieke sector...

Updates van BeSWIC-berichten over risico’s in de bouwsector

 • Basiseisen (arbeidsplaatsen)
 • Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Werken op hoogte
 • Chemische agentia
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Arbeidsongevallen
Bouw

Op 14 april 2023 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit (KB) van 7 april 2023 tot vaststelling van een basisveiligheidsopleiding...

Op de blog: basisveiligheidsopleiding tijdelijke of mobiele bouwplaatsen: advies HRPBW, praktische opleidingen Constructiv en geactualiseerde BeSWIC-berichten

 • Basiseisen (arbeidsplaatsen)
 • Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Arbeidsongevallen
 • Industrie
 • Bouw

Omdat de basisveiligheidsopleiding in de bouw enkel via de CAO van 12 mei 2022 was geregeld (en dus enkel van toepassing was binnen PC 124), gaven de...

Veiligheid van autoliften: checklist FOD Economie

 • Basiseisen (arbeidsplaatsen)
 • Brandpreventie
 • Hijsen of heffen van lasten
 • Op de markt brengen van machines
 • Externe diensten voor technische controles op de werkplaats (EDTC)
Metallurgie, vervaardigen metaalproducten, machines, motorvoertuigen, andere transportmiddelen en herstelling installaties

Het gebruik van autoliften is aan een opmars bezig, zowel voor privégebruik (bijvoorbeeld in appartementsgebouwen) als in de werkomgeving. Hoewel het...