Update van berichten rond de risico’s van besloten ruimten

  • Arbeidsplaatsen
  • Gevaarlijke stoffen
  • Chemische agentia
  • Beschermingsmiddelen
  • Arbeidsongevallen
  • Landbouw, bosbouw en visserij
  • Winning delfstoffen
  • Industrie
  • Bouw

Het update-proces van BeSWIC gaat onverminderd door. Recent werd niet enkel het risicoveld “besloten ruimten” geüpdatet, maar ook artikels die met...